За нас

Фирма ЕТ „Шенел” е основана през 1991г. В продължение на 18 години извършва дейност в сферата на месопреработването. Спецификата на отрасъла, към който принадлежи – хранително вкусов, налага множество промени, които компанията претърпява, породени от изменения в законовата уредба.

С оглед изискванията на органите на ЕС през 2006г. се дава началото на един дълъг процес на разширение и преустройство на кланица, транжорна и цех. Правят се мащабни инвестиции за модернизиране сградата, оборудването и технологиите.

Спазват се всички предписания на Европейската комисия и в резултат на това в началото на 2008г. фирмата е вписана в окончателния списък на одобрените месопреработвателни предприятия.

team